Κατηγορίες: Μη Κατηγοριοποιημένο.

Ανακοινώνουμε ότι ο Λάμπρος Τσικαλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ εντάσσεται στο ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας.

Αυτή η συνεργασία έχει σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής σύνθεσης, διαρρύθμισης, διαμόρφωσης ακαλύπτου, διακόσμησης.

Ευχόμαστε στο νέο Αρχιτέκτονα να είναι σιδεροκέφαλος, να αντέχει τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες του δύσκολου και απαιτητικού επαγγέλματος και καλές δουλειές.

Μανόλης Νικολαΐδης