Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Παροχή Υπηρεσιών

Εικονίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Παροχή υπηρεσιών

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ αυτού καθαυτού του ακινήτου, αλλά και όσα το αφορούν. Με την HKT καταγράφεται και παρακολουθείται η κατάσταση του κάθε ακινήτου, καθώς και όλες οι μεταβολές και τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Η ΗΤΚ είναι προαπαιτούμενο για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή δωρεάς ακινήτου, για την τροποποίηση ενός συμβολαίου, καθώς και για την τελική υπαγωγή του ακινήτου σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτυπώνει το πόση ενέργεια χρειάζεται ένα κτίριο για να ζεσταθεί και να δροσιστεί, καθώς και για να διαθέσει ζεστό νερό χρήσης. Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό για τη συμπλήρωση της ΗΤΚ, για να ολοκληρωθεί ένα ενοικιαστήριο, καθώς και για την ένταξη του κτιρίου σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Κτηματολόγιο

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας η σύνταξη του εθνικού κτηματολογίου, διαδικασία κατά την οποία γίνεται καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας σε αστικές και μη περιοχές. Από τη διαδικασία της αρχικής υποβολής, έως και τις ενστάσεις κατά την τελική ανάρτηση των χαρτών, αναλαμβάνουμε το γεωγραφικό εντοπισμό αλλά και τη σύνταξη του φακέλου της ιδιοκτησίας σας για την κατάθεσή του στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Αρχαιολογία

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συναντάμε συχνά ζώνες ελέγχου στο περιβάλλον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που σκοπό έχουν την ανάδειξή τους αλλά και την προστασία τους από την αυθαίρετη δόμηση. Σε πολλές περιπτώσεις εντός αυτών των ζωνών, οι τακτοποιήσεις, οι νέες οικοδομές, αλλά και η εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα, ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες ως προς τα υλικά, τη μορφολογία, και την επιρροή τους στο προστατευμένο αυτό περιβάλλον. Εμείς είμαστε σε θέση να συντάξουμε όλες τις σχετικές μελέτες βάσει προδιαγραφών και να συλλέξουμε κάθε χρήσιμο έγγραφο -ώστε να συνταχθεί πλήρης φάκελος προς έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή- έως και τη λήψη της σχετικής γνωμοδότησης.

Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνη είναι η έκθεση-τεκμηρίωση ενός έμπειρου ειδικού πάνω σε ένα θέμα στο οποίο διαθέτει ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Συνήθως τη ζητά ένα δικαστήριο ή ένας ανεξάρτητος φορέας προκειμένου να τεκμηριωθεί τεχνικά η διαφορά, ενώ μπορεί να διοριστεί ένας ή περισσότεροι πραγματογνώμονες. Ο κάθε διάδικος δικαιούται να προσλάβει τον δικό του τεχνικό σύμβουλο, που είναι κι αυτός ένας αντίστοιχος πραγματογνώμονας. Αρμοδιότητά του είναι να παρακολουθεί το έργο του πραγματογνώμονα και να παρευρίσκεται σε όλες τις παραστάσεις του, ενώ έχει και το δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις στους πραγματογνώμονες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δασικοί χάρτες

Μετά από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε πολλές ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου. Προκειμένου να γίνει αντίρρηση στο δασικό χάρτη χρειάζεται η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων -μηχανικού, δικηγόρου, δασολόγου, κ.ά.- ανάλογα με τη φύση της αντίρρησης. Εμείς, τεκμηριώνουμε την αντίρρηση τόσο με τις ειδικές γνώσεις μας, όσο και με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας -όπως τοπογραφική αποτύπωση με υψόμετρα, φωτοερμηνεία ιστορικών αεροφωτογραφιών, νομική τεκμηρίωση της νομής της ιδιοκτησίας, και άλλα.

Φωτοερμηνεία

Είναι η τεχνική για την αναγνώριση στοιχείων πάνω σε μια αεροφωτογραφία, καθώς και η ανάλυση και η αξιολόγησή τους ως χρήσιμα ή μη. Όταν αφορά μια ιστορική αεροφωτογραφία η διαδικασία αποτελεί μια ματιά στο -πολλές φορές χαμένο- παρελθόν, ενώ για μια σύγχρονη λήψη είναι η τεκμηριωμένη απεικόνιση του παρόντος. Επιπλέον, η σύγκριση αεροφωτογραφιών δύο περιόδων είναι η πιστοποίηση για τις αλλαγές που έχουν επέλθει. Άρα, η φωτοερμηνεία αποτελεί αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο για:

  • την ύπαρξη και χρονολογική τεκμηρίωση δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων και κατασκευών,
  • την τεκμηρίωση της νομής ή των χρήσεων γης σε μια περιοχή,
  • τον καθορισμό της γραμμής υπάρχοντος ή παλιού αιγιαλού,
  • τη θέση των ρεμάτων κατά το παρελθόν και τις μεταβολές τους στον χρόνο,
  • τον εντοπισμό των ορίων ιδιοκτησιών και την τεκμηρίωση πιθανών καταπατήσεων,
  • ενστάσεις στο εθνικό κτηματολόγιο και το δασαρχείο, καθώς και
  • πραγματογνωμοσύνες σε δικαστήρια ή σχετικές υπηρεσίες.

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Υπάρχει μια σειρά από χρηματοδοτικά προγράμματα που προκηρύσσονται σχεδόν κάθε χρόνο. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τρία: Το ΕΣΠΑ, που συνήθως αφορά τον επαγγελματικό και κτιριακό εξοπλισμό για κάποια υφιστάμενη ή υπό ίδρυση επιχείρηση. Το LEADER, για δράσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και την περιφέρεια. Το «εξοικονομώ», για την ενεργειακή αναβάθμιση της κύριας κατοικίας. Κάθε ένα απ’ αυτά απαιτεί μια σειρά από παροχές και μελέτες προκειμένου να εγκριθούν, μέρος των οποίων μπορούμε να παρέχουμε εμείς, με συνέπεια και αξιοπιστία.