Κατηγορίες: Μη Κατηγοριοποιημένο.

Κάτοικος του Δήμου Σητείας (τα στοιχεία του είναι γνωστά στο γραφείο μου) μας ανέθεσε τη διεκπεραίωση του φακέλου του για να δηλώσει τα ακίνητά του στο Κτηματολόγιο. Στα στοιχεία που μας προσκόμισε εκτός των άλλων είναι και το περίγραμμα από τη δήλωση του ΟΣΔΕ με τις συντεταγμένες που πήρε από το ελαιοκομικό. Μας ενημέρωσε δε ότι η αποτύπωση έγινε επί τόπου στο έδαφος με τον υπάλληλο του οργανισμού που μετέβη στο αγροτεμάχιό του και αποτύπωσε με το gps που χρησιμοποιούσε ο οργανισμός το ακίνητό του. Τον συμβουλεύσαμε να κάνει κανονική αποτύπωση στο ακίνητό του και του εξηγήσαμε τους λόγους, πράγμα που δέχτηκε, συνεπώς μεταβήκαμε επί τόπου στο ακίνητό του και έγινε η αποτύπωση. Για την αποτύπωση χρησιμοποιήθηκε ο πιστοποιημένος τοπογραφικός εξοπλισμός του γραφείου μας και η αποτύπωση έγινε από πιστοποιημένο μηχανικό, ενώ η εξάρτηση έγινε χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικό της ΓΥΣ κοντά στην ιδιοκτησία.

Μετά την απόδοση του τοπογραφικού μας ζητήθηκε να συγκρίνουμε την αποτύπωση του ΟΣΔΕ με την αποτύπωση που κάναμε. Στη συνημμένη εικόνα απεικονίζονται με κόκκινο το περίγραμμα που αποτυπώσαμε και με πράσινο το περίγραμμα από τον πίνακα συντεταγμένων που πήρε από τον ΟΣΔΕ, και τα δύο περιγράμματα σε συντεταγμένες του εθνικού προβολικού συστήματος (ΕΓΣΑ ’87):

Το γεωτεμάχιο κατά το σχήμα, την έκταση και την τοποθέτηση στο χάρτη δεν ταιριάζει με αυτό που μέτρησε ο οργανισμός για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων στον ΟΣΔΕ. Αυτό που μετρήσαμε έχει επιφάνεια 840,52μ² και όχι 1.121,00μ² που δηλώθηκε στον ΟΣΔΕ, το σχήμα του δεν ταιριάζει και φαίνεται μετακινημένο κατά 40 και πλέον μέτρα ως προς τα πραγματικά του όρια.

Η αναγνώριση της ιδιοκτησίας στο έδαφος είναι σαφής μιας και οριοθετείται από παλιούς πέτρινους τοίχους σε 2 κάθετες πλευρές και πόδι πρανούς από τρίτη πλευρά στοιχεία που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια σφαλμάτων στην αναγνώριση της ιδιοκτησίας.

Συνεπώς στη συνημμένη εικόνα αποτυπώνεται το σφάλμα που ενδέχεται να προκύψει στο γεωγραφικό προσδιορισμό της ιδιοκτησίας σας αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για την αποτύπωσή της, συμπέρασμα που έρχεται σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Επιστημονικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας.

Μανόλης Νικολαΐδης

Πολιτικός Μηχανικός