Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Έκδοση Αδειών

Εικονίδιο Έκδοσης Αδειών.

Έκδοση αδειών

Οικοδομική άδεια – Ενημέρωση / Αναθεώρηση

Η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, συνέπεια, σωστό προγραμματισμό, αλλά και συνεχή ενημέρωση. Βασισμένοι στην πολυετή εμπειρία μας και εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες ειδικότητες, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τις απαραίτητες μελέτες και επιβλέψεις ώστε να εκδοθεί στο ακίνητό σας οικοδομική άδεια για νέο κτίριο ή για προσθήκη σε υφιστάμενο. Ακόμα, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για αναθεώρηση οικοδομικών αδειών που βρίσκονται σε ισχύ, αλλά και για ενημέρωση παλαιότερων όταν αυτό απαιτείται.

Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Η εσωτερική διαρρύθμιση, η επισκευή όψεων, η ανακατασκευή στέγης ή η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, είναι μερικές από τις εργασίες που δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Αποτελεί μια απλουστευμένη, λιγότερο χρονοβόρα εκδοχή της οικοδομικής άδειας, όμως απαιτεί εξίσου εξειδικευμένες μελέτες, επιβλέψεις και σωστό προγραμματισμό. Εμείς, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε, να συντάξουμε τις απαραίτητες μελέτες και να εκδώσουμε άμεσα την έγκριση που απαιτείται.

Οικοδομική άδεια κατεδάφισης / Έγκριση εκτέλεσης εργασιών

Για την κατεδάφιση κτιρίων ακολουθείται η διαδικασία της οικοδομικής άδειας κατεδάφισης -ή της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, αν πρόκειται για αυθαίρετες ή επικίνδυνες κατασκευές. Συντάσσοντας τις απαιτούμενες μελέτες και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης της άδειας, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την κατεδάφιση.

Άδειες λειτουργίας

Για ένα μεγάλο αριθμό νέων επιχειρήσεων απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας πριν την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Εμείς, είμαστε σε θέση να συλλέξουμε και να συντάξουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, ώστε να σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο για τη νέα σας επιχείρηση.