Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Εξειδικευμένες Μελέτες

Εικονίδιο Εξειδικευμένων Μελετών.

Εξειδικευμένες μελέτες

Υδρολογική μελέτη

Η υδρολογική μελέτη συνοδεύει συνήθως την υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ή διευθέτηση κάποιου ρέματος. Η μελέτη περιλαμβάνει την αναγνώριση της υδρολογικής λεκάνης ενός ρέματος, προκειμένου να προσδιοριστεί η υδραυλική του παροχή.

Υδραυλική μελέτη

Η υδραυλική μελέτη ενός ρέματος αφορά τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας ενός υδατορέματος στη διατομή που εξετάζεται. Για να γίνει η υδραυλική, πρέπει να προηγηθεί η υδρολογική και η τοπογραφική μελέτη. Μετά τη συλλογή όλων των δεδομένων -και αφού γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί- το παραδοτέο είναι η οριζοντιογραφία, η μηκοτομή και οι διατομές του ρέματος στην εξεταζόμενη περιοχή.