Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Στατικές Μελέτες

Εικονίδιο Στατικών Μελετών.

Στατικές μελέτες

Στατική μελέτη

Για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου απαιτείται να γίνει μελέτη στατικών. Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των εντάσεων που θα αντιμετωπίσει το κτίριο από ίδια βάρη, φορτία λειτουργίας και σεισμό, και το παραδοτέο είναι σχέδια ξυλοτύπων για τη θεμελίωση, το υπόγειο, τις κολόνες, τα δοκάρια, τις πλάκες του κτιρίου, λεπτομέρειες αγκυρώσεων, συνδέσεων και συνδέσμων, καθώς και όπλισης των υποστυλωμάτων. Η επίλυση γίνεται σύμφωνα με τους ευρωκώδικες, που αποτελούν το πιο σύγχρονο υπολογιστικό εργαλείο έναντι του σεισμού. Προαπαιτούμενα μιας μελέτης στατικών είναι ολοκληρωμένα και λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες του έργου (απόσταση από τη θάλασσα, ύπαρξη υπογείων υδάτων, κ.λπ.).

Μελέτη στατικής επάρκειας

Η μελέτη στατικής επάρκειας ενός κτιρίου χρειάζεται ώστε να πιστοποιηθεί αν το εξεταζόμενο κτίριο είναι ασφαλές από σεισμό και φορτία λειτουργίας ή αν χρήζει στατικής ενίσχυσης. Για να ολοκληρωθεί, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα εξής:

  • ο χρόνος που κατασκευάστηκε το κτίριο και τα υλικά κατασκευής,
  • αν για τον σχεδιασμό του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε κάποιος αντισεισμικός κανονισμός (σύγχρονος ή παλιότερος),
  • η χρήση του κτιρίου και τυχόν αλλαγές χρήσης που έγιναν στην πορεία,
  • οι τυχόν ενισχύσεις, επισκευές ή τροποποιήσεις,
  • αν έχει εμφανίσει βλάβες ή φθορές, και
  • αν σχεδιάζεται κάποια τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή χρήσης.

Μελέτη στατικής ενίσχυσης

Η μελέτη στατικής ενίσχυσης για ένα κτίριο υπολογίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τροποποιηθεί ο φέρων οργανισμός του, ώστε μετά την επέμβαση το κτίριο να ανταποκρίνεται στην ασφάλεια των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Για να γίνει μελέτη ενίσχυσης πρέπει η μελέτη στατικής επάρκειας να έχει δείξει στατική ανεπάρκεια. Η μελέτη στατικής ενίσχυσης -καθώς και οι εργασίες ενίσχυσης ενός κτιρίου- απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. Διαφορετικά, μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρούν να λύσουν.