Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Κατασκευές

Εικονίδιο Κατασκευών.

Κατασκευές

Νέο κτίριο

Για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, πρέπει να προηγηθούν εγκρίσεις διαφόρων υπηρεσιών -με τελευταία αυτή του πολεοδομικού γραφείου που θα εγκρίνει την οικοδομική άδεια. Για την οργάνωση του εργοταξίου απαιτείται εμπειρία και συνεργασία τόσο με τα συνεργεία τόσο και με τον ιδιοκτήτη του νέου κτιρίου, ώστε να:

  • εφαρμοστούν οι μελέτες,
  • εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές,
  • αποφευχθούν οι κακοτεχνίες,
  • τηρηθεί ο χρονικός προγραμματισμός, χωρίς καθυστερήσεις από νεκρούς χρόνους και αναμονές,
  • τηρηθεί ο προϋπολογισμός του έργου, και να
  • παραδοθεί το έργο άρτιο και να καλύπτει τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου -ανάλογα με την έκτασή της- μπορεί να είναι απλή ή πολύ σύνθετη. Συνήθως περιλαμβάνει την ανακαίνιση της κουζίνας ή/και του μπάνιου μιας κατοικίας, τις υδρομονώσεις-θερμομονώσεις στην οροφή ή/και τους τοίχους ή την πιλοτή, καθώς και τον επαναχρωματισμό της. Συχνά αντιμετωπίζονται διάφορες βλάβες στο κέλυφος του κτιρίου, όπως βλάβες στα σκυροδέματα, υγρασίες, ή θερμογέφυρες. Πριν την προδιαγραφή και αντιμετώπιση των επεμβάσεων, πρέπει να γίνει η κατάλληλη διάγνωση για την παθολογία τους.

Στατική ενίσχυση

Αφορά την αναβάθμιση μιας κατασκευής στις σημερινές προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε επειδή έχουν εμφανιστεί βλάβες στο στατικό φορέα και δεν αρκεί η απλή επισκευή τους, είτε επειδή πρόκειται το ίδιο κτίριο να αλλάξει χρήση, ή να γίνει κάποια προσθήκη ή αλλαγή σ’ αυτό. Για να πραγματοποιηθεί μια στατική ενίσχυση προηγείται μια μελέτη στατικής επάρκειας και στη συνέχεια μια μελέτη ενίσχυσης. Η στατική ενίσχυση μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Εξαρτάται από τη μορφή της βλάβης, τα διαθέσιμα μέσα, τον τρόπο κατασκευής του φορέα που θα ενισχύσουμε, και φυσικά με γνώμονα το κόστος και την ασφάλεια του τελικού χρήστη.

Κατεδάφιση

Κατεδάφιση κάνουμε για να απομακρύνουμε μια κατασκευή -επειδή έχει ολοκληρώσει πλέον την αποστολή της, είναι αυθαίρετη, ή επικίνδυνη. Η μέριμνα για την κατεδάφιση ξεκινά απ’ τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Τα προϊόντα της κατεδάφισης δίνονται πλέον στην ανακύκλωση.