Κατηγορίες: Δασικοί Χάρτες και Τοπογραφικά.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοίνωσε στις 18.12.2017 τα παρακάτω:

Με αφορμή την επικείμενη κατάρτιση των δασικών χαρτών στην περιοχή της Κρήτης, παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που διαθέτουν τελεσίδικες αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών, που είχαν συνταχθεί χωρίς εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, ή όσες αποφάσεις συνοδεύονται από εσφαλμένες τοπογραφήσεις, να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή (.shp, ή dxf) τις νέες ορθές τοπογραφήσεις τους, ώστε αυτές να συμπεριληφθούν με ακρίβεια στο δασικό χάρτη.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις κατά του δασικού χάρτη, και τα τμήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην πρώτη κύρωση του.

Θέτουμε τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων που θα σταλούν:

  • Την απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας όπως και το τοπογραφικό που την συνοδεύει σαρωμένα σε μορφή jpg ή tif.
  • Ψηφιακό διάνυσμα (σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87) σε μορφή
    • .shp (polygon) ή
    • .dxf (κλειστή polyline των ορίων των πολυγώνων)

Τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία μπορούν να αποστέλλονται ψηφιακά και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των δασικών υπηρεσιών μας.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τοπογραφικά διαγράμματα χωρίς γεωαναφορά (σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87) καθώς και αυτά που εμφανώς παρουσιάζουν εσφαλμένη εξάρτηση μετά από αντιπαραβολή με τους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες, πιθανά δεν θα συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη.

Τέλος, οι πολίτες που διαθέτουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για αναγνωρισμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ή τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, παρακαλούμε να τις προσκομίσουν προκειμένου να αποτυπωθούν με σωστό χαρακτηρισμό οι ιδιοκτησίες τους, στο Δασικό Χάρτη.

Στις τελεσίδικες αποφάσεις περιλαμβάνονται οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, τα απαντητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως της 30-4-1981, και οι αποφάσεις των Επιτροπών (ΕΕΔΑ, ΤΕΕΑ κλπ. )

Τηλεφωνική Επικοινωνία και e-mail:

  • Δ/νση Δασών Χανίων          2821084200         dasichan@apdkritis.gov.gr
  • Δ/νση Δασών Ρεθύμνου     2831023308         dasireth@apdkritis.gov.gr
  • Δ/νση Δασών Ηρακλείου    2810264940         ddh@apdkritis.gov.gr
  • Δ/νση Δασών Λασιθίου      2841082490         dasilas@apdkritis.gov.gr