Περισσότερα αποτελέσματα...

Generic selectors
Ακριβής αντιστοίχιση
Αναζήτηση στον τίτλο
Αναζήτηση στο περιεχόμενο
Post Type Selectors
Κατηγορίες άρθρων
Δασικοί Χάρτες
Εξοικονομώ
Επισκευές κτιρίων
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας
ΕΣΠΑ
Κτηματολόγιο
Παροχή υπηρεσιών
Τοπογραφικά
Μη Κατηγοριοποιημένο
Αυθαίρετα

Τακτοποιήσεις

Εικονίδιο Τακτοποιήσεων.

Τακτοποιήσεις

Νόμος αυθαιρέτων

Ένα αρκετά μεγάλο μέρος του δομημένου περιβάλλοντος έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα ή κατά παρέκκλιση της οικοδομικής του άδειας. Το γεγονός αυτό στέκεται εμπόδιο στις πωλήσεις, τις μεταβιβάσεις, αλλά και πολλές άλλες διαδικασίες που αφορούν ακίνητη περιουσία. Ο νόμος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης δίνει την ευκαιρία σε αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υλοποιηθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011, να ρυθμιστούν ή ακόμα και να νομιμοποιηθούν. Έχοντας στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα τεχνικά εργαλεία αλλά και εμπειρία χρόνων, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες υπαγωγής στον νόμο -από τον αρχικό έλεγχο έως και την ακριβή αποτύπωση για την τακτοποίηση της ιδιοκτησίας σας.

Άδειες νομιμοποίησης

Για έναν μεγάλο αριθμό αυθαιρέτων υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης. Αν το κτίριο πληροί τις προδιαγραφές του κτιριοδομικού και του νέου οικοδομικού κανονισμού, μπορεί να αποφευχθεί η καταβολή μεγάλων προστίμων. Αρκεί η σύνταξη από μέρους μας όλων των απαραίτητων μελετών και αποτυπώσεων ώστε να εκδοθεί οικοδομική άδεια.