Κατηγορίες: Εξοικονομώ και ΕΣΠΑ.

Από τις 27.11.2017 ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με τα δεδομένα υπολογισμού του νέου ΚΕνΑΚ.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν σήμερα να γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις για το νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

Εδώ ενημερώνουμε ξανά ότι τα ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) που έγιναν με τον παλιό ΚΕνΑΚ, δηλαδή πριν τις 27.11.2017 εξακολουθούν να έχουν ισχύ για 10 χρόνια για νέες μεταβιβάσεις και νέα ενοικιαστήρια απλά δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” οπότε οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσουν καινούρια.

Μέχρι σήμερα (29.11.2017) δεν έχει διευκρινιστεί αν το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί πριν την προκήρυξη του προγράμματος θα συμμετέχει στην επιδότηση συνεπώς ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να μην προχωρήσουν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις μέχρι να προκηρυχθεί το πρόγραμμα.