Κατηγορίες: Μη Κατηγοριοποιημένο. Μορφές: Εικόνα.

Λόγω της επικαιρότητας έριξα μια ματιά στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 2184/Β/1999 και παράρτημα Ζ.5 λέει:

“Ζ.6 Εκτίμηση Φέρουσας ικανότητας από προϋπάρχουσα εμπειρία

  1. Σε κτίρια σπουδαιότητας Σ1 και σε μικρού μεγέθους κτίρια σπουδαιότητας Σ2 (δηλαδή συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κλπ.), επιτρέπεται η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους με βάση υπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές, θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει αξιόλογες υποχωρήσεις και να έχουν επιδείξει καλή συμπεριφορά σε προγενέστερες σημαντικές σεισμικές δράσεις.”

Δηλαδή αν τα διπλανά κτίρια φαίνονται να μην έχουν πάθει τίποτα μπορείς να μην ερευνήσεις το έδαφος πάνω στο οποίο πρόκειται να θεμελιώσεις. Άρα αν ο δίπλα που δε έχει χτίσει στα μπάζα δεν έχει πάθει ζημιά εσύ που χτίζεις 1 μέτρο παραπέρα και πάνω στα μπάζα μπορείς να μην κάνεις καμία έρευνα στο έδαφος που θα θεμελιώσεις γιατί ο κανονισμός δε σου το επιβάλλει. Και μιας και ο ιδιοκτήτης “δεν πληρώνει τζερεμέδικα” για γεωτεχνικές έρευνες και “ότι κατέβει του μηχανικού για να του πάρει λεφτά” τελικά δε γίνεται η γεωτεχνική έρευνα και καταλήγουμε στις καταστάσεις που είδαμε στην τηλεόραση.

Και σήμερα αυτοί που χτίσανε πάνω στο ρέμα κατηγορούν το κράτος. Λες και το κράτος δεν είμαστε εμείς….