Κατηγορίες: Αυθαίρετα.

Ο πολυπόθητος νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, ρυθμίσεις για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ), ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν ή μετά τις 28.07.2011, ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 03.11.2017.

Αν και σε πολλά του σημεία υπάρχουν ασάφειες και για να λειτουργήσει πρέπει να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διευκρινιστικές εγκύκλιοι καθώς και να ενημερωθεί η πλατφόρμα του ΤΕΕ τα πρώτα συμπεράσματα είναι τα εξής:

  1. Οι οικοδομικές άδειες μάλλον θα βγαίνουν πιο εύκολα αλλά γίνονται συγκεκριμένες οι ποινές για τους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες που αυθαιρετούν.
  2. Οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που έχουν ήδη γίνει με παλιότερους νόμους καθώς και οι τακτοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν θα περάσουν από έλεγχο έστω δειγματοληπτικά. Πολλοί ιδιοκτήτες θα δουν τα πρόστιμά τους να αυξάνονται, οι μηχανικοί που έκαναν παρατυπίες θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις.
  3. Τα πρόστιμα του νέου νόμου είναι σαφώς χαμηλότερα από αυτά των παλιότερων αλλά η διαδικασία της τακτοποίησης είναι σίγουρα ακριβότερη μιας και απαιτεί και μελέτη στατικών για το αυθαίρετο.
  4. Μπορεί και να νομιμοποιηθεί πλήρως το αυθαίρετό σας αρκεί να βρίσκεται σε ζώνη που θα μπορεί να επωφεληθεί με Μ.Σ.Δ. πληρώνοντας πάντα κάτι παραπάνω.
  5. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων μπαίνει στη ζωή μας.
  6. Το παρατηρητήριο αυθαιρέτων θα ελέγχει για νέα αυθαίρετα -αρκεί βέβαια να στελεχωθεί και να λειτουργήσει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας κρατούμε ενήμερους.