Κατηγορίες: Αυθαίρετα.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ν.4178/2013 θα παραταθεί για έναν ή 2 μήνες ακόμη, συνεπώς θα μπορούμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητές μας με ότι έχουμε δηλώσει.