Τοπογραφικές Εργασίες

Το γραφείο μας διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό:

• γεωδαιτικούς δέκτες GPS
• γεωδαιτικό σταθμό
• βυθόμετρο
• χωροβάτη
όλα υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για την σύνταξη τοπογραφικών εργασιών και διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) ή άλλα συστήματα που χρησιμεύουν σε :
• Δικαιοπραξίες: (αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές)
• Έκδοση αδειών δόμησης, λειτουργίας, υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Αποτύπωση – Υψομέτρηση
• Οριοθέτηση ακινήτων
• Εντοπισμό ακινήτων
• Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας
• Καθορισμό οριογραμμής ρέματος
• Εμβαδομετρήσεις
• Δασαρχείο – Δασικούς Χάρτες
• Αρχαιολογική Υπηρεσία
• Κατατμήσεις γηπέδων – οικοπέδων
• Σύσταση οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας
Ένταξη ακινήτου στο Κτηματολόγιο
• Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Βεβαίωση οικοδομησιμότητας
• Διόρθωση Πράξης Εφαρμογής
• Πράξη αναλογισμού, προσκύρωσης, τροποποίηση ρυμοτομικών μελετών
• Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών
• Βυθομετρήσεις
• Έργα οδοποιίας
• Αναπλάσεις
Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με τους κανόνες της τεχνικής.

Το γραφείο μας συντάσσει μελέτες φωτοερμηνείας, χρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας αεροφωτογραφίες από τα αρχεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλων οργανισμών.

Η μέθοδος της Φωτοερμηνείας χρησιμεύει για :
• τον εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας,
• την επίλυση δικαστικής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας,
• την χρονολογική τεκμηρίωση ανέγερσης ακινήτου (αυθαίρετα, πριν το ’55)
• τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης σας ως δασικής από το Δασαρχείο
• την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
• την κατάθεση ένστασης που αφορούν σε δασικούς χάρτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο σας παρέχει αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών τα οποία συνοδεύονται από ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης κατάλληλη για δικαστική χρήση ή άλλη χρήση. Η εμπειρία του τεχνικού μας γραφείου έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος υποθέσεων, δικαστικών και εξωδικαστικών, που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει σε πέρας με επιτυχία.

manousosdtΤοπογραφικές Εργασίες