Παροχή Υπηρεσιών

Από το 2010 μέχρι σήμερα το κράτος με διάφορους νόμους δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξαιρέσουν οριστικά ή να αναστείλουν για κάποια χρόνια την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών τους που χτίστηκαν πριν την 28η.07.2011.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και αποπερατώσει με επιτυχία πληθώρα τακτοποιήσεων αυθαιρέτων.

Μια πραγματογνομωσύνη μπορεί είτε να διαταχθεί είτε από δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Μονομελές ή Πολυμελές Προτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος), είτε από επιμελητηριο (ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο κλπ.) είτε ακόμη και από ιδιώτη προκειμένου να τεκμηριωθεί τεχνικά ένα πρόβλημα ή μια διαφωνία μεταξύ δύο διαδίκων ή μια ένσταση του πολίτη σε πράξεις της διοίκησης (Δασαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Δόμησης, ΣΥΠΟΘΑ κλπ).

Μέχρι σήμερα έχουμε αποπερατώσει πραγματογνομωσύνες που κατατέθηκαν στις παρακάτω υπηρεσίες – οργανισμούς:
• Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
• Πρωτοδικείο
• Διεύθυνση Δασών
• Συ.Πο.Θ.Α.
• Τεχνικές Υπηρεσίες
• Υπηρεσία Δόμησης

manousosdtΠαροχή Υπηρεσιών