Παροχή Υπηρεσιών

Από το 2010 μέχρι σήμερα το κράτος με διάφορους νόμους δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξαιρέσουν οριστικά ή να αναστείλουν για κάποια χρόνια την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών τους που χτίστηκαν πριν την 28η.07.2011.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και αποπερατώσει με επιτυχία πληθώρα τακτοποιήσεων αυθαιρέτων.

Μια πραγματογνομωσύνη μπορεί είτε να διαταχθεί είτε από δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Μονομελές ή Πολυμελές Προτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος), είτε από επιμελητηριο (ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο κλπ.) είτε ακόμη και από ιδιώτη προκειμένου να τεκμηριωθεί τεχνικά ένα πρόβλημα ή μια διαφωνία μεταξύ δύο διαδίκων ή μια ένσταση του πολίτη σε πράξεις της διοίκησης (Δασαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Δόμησης, ΣΥΠΟΘΑ κλπ).

Μέχρι σήμερα έχουμε αποπερατώσει πραγματογνομωσύνες που κατατέθηκαν στις παρακάτω υπηρεσίες – οργανισμούς:
• Τεχνικό Επιμελητηριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
• Πρωτοδικείο
• Διεύθυνση Δασών
• Συ.Πο.Θ.Α.
• Τεχνικές Υπηρεσίες
• Υπηρεσία Δόμησης

Αναλαμβάνουμε την ένταξη του ακινήτου σας στο Κτηματολόγιο.

Αυτό που χρειάζεται το κάθε ακίνητο είναι 3 πράγματα: το παράβολο, ο τρόπος κτήσης και ο γεωγραφικός εντοπισμός.

Τρόπος κτήσης είναι το συμβόλαιο αγοράς, η αποδοχή κληρονομιάς σε συμβολαιογράφο, η γονική παροχή, η διανομή, η δικαστική αναγνώριση. Αν για κάποιο ή κάποια ακίνητά σας δε έχετε κάποιο από τα προηγούμενα έγγραφα αλλά το δηλώνετε στο Ε9 τότε πρέπει να αποδείξετε τη χρησικτησία. Η χρησικτησία πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας άνω των 20 ετών.

Γεωγραφικός εντοπισμός σωστός γίνεται μόνο με εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Αν αυτό δεν υπάρχει τότε υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθεί όποιο τοπογραφικό αναφέρεται ή προσαρτάται σε κάποιο από τους παραπάνω τρόπους κτήσης (αν υπάρχει τέτοιο) ή να κάνετε γεωγραφικό εντοπισμό από μόνος σας με κάποια ιντερνετική εφαρμογή.

Το παράβολο είναι 35€ και αφορά κάθε δικαίωμα με τις εξής εξαιρέσεις: μέχρι 2 παράβολα για αγροτικά ακίνητα που βρίσκονται στον ίδιο προ-καποδιστριακό δήμο (στην περιφέρεια της ίδιας κοινότητας δηλαδή). Άρα αν για παράδειγμα έχετε 10 αγροτικά ακίνητα γύρω από το ίδιο χωριό τότε πληρώνετε μόνο δύο παράβολα. Για να βρείτε σε πόσους προ – καποδιστριακούς δήμους ανήκουν τα ακίνητά σας χρειάζεστε γεωγραφικό εντοπισμό. Επίσης πληρώνετε μόνο 20€ παράβολα ανά δικαίωμα σε περίπτωση βοηθητικού κτίσματος (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) τα οποία πρέπει να είναι σε πολυκατοικία.

manousosdtΠαροχή Υπηρεσιών