Τουρισμός

Υποβολή Γνωστοποίησης Τουριστικών Καταλυμάτων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1750Β, κάθε τουριστικό κατάλυμα λειτουργεί νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016. Ωστόσο, για τις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), χρειάζεται χωριστή διαδικασία γνωστοποίησης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1654Β.

Ως προθεσμία έγκαιρης υποβολής γνωστοποίησης για όλα τα τουριστικά καταλύματα έχει οριστεί η 31/12/2019 και υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr με χρήση των κωδικών του taxisNet (Οδηγός Χρήσης).

Αφού πραγματοποιηθεί αυτό, ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται σε φάκελο εντός της επιχείρησής του, καθώς θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα, καθώς και την έκδοση των διαφόρων δικαιολογητικών που αφορούν την επιχείρησή σας (Τουριστικό Κατάλυμα ή Πισίνα), μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας που βρίσκεται στη Σητεία στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 6 (τηλ. 28430-28548 ή 28430-28354) ή στο γραφείο του Μακρύ Γιαλού (τηλ. 28435-00180) ή να επικοινωνείτε μέσω e-mail στο info@buildmyhouse.gr

manousosdtΥποβολή Γνωστοποίησης Τουριστικών Καταλυμάτων