manousosdt

Γνωστοποίηση νέας συνεργασίας

Ανακοινώνουμε ότι ο Λάμπρος Τσικαλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΠΘ εντάσσεται στο ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας.

Αυτή η συνεργασία έχει σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση στην εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής σύνθεσης, διαρρύθμισης, διαμόρφωσης ακαλύπτου, διακόσμησης.

Ευχόμαστε στο νέο Αρχιτέκτονα να είναι σιδεροκέφαλος, να αντέχει τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες του δύσκολου και απαιτητικού επαγγέλματος και καλές δουλειές.

Μανόλης Νικολαΐδης

manousosdtΓνωστοποίηση νέας συνεργασίας

Ανακοίνωση για τους επικείμενους δασικούς χάρτες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοίνωσε στις 18.12.2017 τα παρακάτω:

Με αφορμή την επικείμενη κατάρτιση των δασικών χαρτών στην περιοχή της Κρήτης, παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που διαθέτουν τελεσίδικες αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών, που είχαν συνταχθεί χωρίς εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, ή όσες αποφάσεις συνοδεύονται από εσφαλμένες τοπογραφήσεις, να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή (.shp, ή dxf) τις νέες ορθές τοπογραφήσεις τους, ώστε αυτές να συμπεριληφθούν με ακρίβεια στο δασικό χάρτη.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις κατά του δασικού χάρτη, και τα τμήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην πρώτη κύρωση του.

Θέτουμε τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων που θα σταλούν:

 • Την απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας όπως και το τοπογραφικό που την συνοδεύει σαρωμένα σε μορφή jpg ή tif.
 • Ψηφιακό διάνυσμα (σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87) σε μορφή
  • .shp (polygon) ή
  • .dxf (κλειστή polyline των ορίων των πολυγώνων)

Τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία μπορούν να αποστέλλονται ψηφιακά και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των δασικών υπηρεσιών μας.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τοπογραφικά διαγράμματα χωρίς γεωαναφορά (σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87) καθώς και αυτά που εμφανώς παρουσιάζουν εσφαλμένη εξάρτηση μετά από αντιπαραβολή με τους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες, πιθανά δεν θα συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη.

Τέλος, οι πολίτες που διαθέτουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για αναγνωρισμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ή τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, παρακαλούμε να τις προσκομίσουν προκειμένου να αποτυπωθούν με σωστό χαρακτηρισμό οι ιδιοκτησίες τους, στο Δασικό Χάρτη.

Στις τελεσίδικες αποφάσεις περιλαμβάνονται οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, τα απαντητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως της 30-4-1981, και οι αποφάσεις των Επιτροπών (ΕΕΔΑ, ΤΕΕΑ κλπ. )

Τηλεφωνική Επικοινωνία και email:

manousosdtΑνακοίνωση για τους επικείμενους δασικούς χάρτες

Ανοίγει ο δρόμος για το νέο “Εξοικονομώ κατ΄οίκον”.

Από τις 27.11.2017 ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με τα δεδομένα υπολογισμού του νέου ΚΕνΑΚ.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν σήμερα να γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις για το νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

Εδώ ενημερώνουμε ξανά ότι τα ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) που έγιναν με τον παλιό ΚΕνΑΚ, δηλαδή πριν τις 27.11.2017 εξακολουθούν να έχουν ισχύ για 10 χρόνια για νέες μεταβιβάσεις και νέα ενοικιαστήρια απλά δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” οπότε οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσουν καινούρια.

Μέχρι σήμερα (29.11.2017) δεν έχει διευκρινιστεί αν το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί πριν την προκήρυξη του προγράμματος θα συμμετέχει στην επιδότηση συνεπώς ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να μην προχωρήσουν σε ενεργειακές επιθεωρήσεις μέχρι να προκηρυχθεί το πρόγραμμα.

manousosdtΑνοίγει ο δρόμος για το νέο “Εξοικονομώ κατ΄οίκον”.

Μας παρέσυρε το ρέμα

Λόγω της επικαιρότητας έριξα μια ματιά στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 2184/Β/1999 και παράρτημα Ζ.5 λέει:

“Ζ.6 Εκτίμηση Φέρουσας ικανότητας από προϋπάρχουσα εμπειρία

 1. Σε κτίρια σπουδαιότητας Σ1 και σε μικρού μεγέθους κτίρια σπουδαιότητας Σ2 (δηλαδή συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κλπ.), επιτρέπεται η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους με βάση υπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές, θεμελιωμένες σε όμοιους εδαφικούς σχηματισμούς. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να μην έχουν εμφανίσει αξιόλογες υποχωρήσεις και να έχουν επιδείξει καλή συμπεριφορά σε προγενέστερες σημαντικές σεισμικές δράσεις.”

Δηλαδή αν τα διπλανά κτίρια φαίνονται να μην έχουν πάθει τίποτα μπορείς να μην ερευνήσεις το έδαφος πάνω στο οποίο πρόκειται να θεμελιώσεις. Άρα αν ο δίπλα που δε έχει χτίσει στα μπάζα δεν έχει πάθει ζημιά εσύ που χτίζεις 1 μέτρο παραπέρα και πάνω στα μπάζα μπορείς να μην κάνεις καμία έρευνα στο έδαφος που θα θεμελιώσεις γιατί ο κανονισμός δε σου το επιβάλλει. Και μιας και ο ιδιοκτήτης “δεν πληρώνει τζερεμέδικα” για γεωτεχνικές έρευνες και “ότι κατέβει του μηχανικού για να του πάρει λεφτά” τελικά δε γίνεται η γεωτεχνική έρευνα και καταλήγουμε στις καταστάσεις που είδαμε στην τηλεόραση.

Και σήμερα αυτοί που χτίσανε πάνω στο ρέμα κατηγορούν το κράτος. Λες και το κράτος δεν είμαστε εμείς….

manousosdtΜας παρέσυρε το ρέμα

Αναμένεται το ΕΣΠΑ του τουρισμού

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ αναμένεται σύντομα το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων” που απευθύνεται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 18/12/2017 έως 28/3/2018 για προϋπολογισμούς από 25.000€ έως 400.000€ και τα ποσοστά επιδότησης 45% έως 50% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις εξής δράσεις:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

 

manousosdtΑναμένεται το ΕΣΠΑ του τουρισμού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον.

Ο πολυπόθητος νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, ρυθμίσεις για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ), ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν ή μετά τις 28.07.2011, ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 03.11.2017.

Αν και σε πολλά του σημεία υπάρχουν ασάφειες και για να λειτουργήσει πρέπει να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διευκρινιστικές εγκύκλιοι καθώς και να ενημερωθεί η πλατφόρμα του ΤΕΕ τα πρώτα συμπεράσματα είναι τα εξής:

 1. Οι οικοδομικές άδειες μάλλον θα βγαίνουν πιο εύκολα αλλά γίνονται συγκεκριμένες οι ποινές για τους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες που αυθαιρετούν.
 2. Οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που έχουν ήδη γίνει με παλιότερους νόμους καθώς και οι τακτοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν θα περάσουν από έλεγχο έστω δειγματοληπτικά. Πολλοί ιδιοκτήτες θα δουν τα πρόστιμά τους να αυξάνονται, οι μηχανικοί που έκαναν παρατυπίες θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις.
 3. Τα πρόστιμα του νέου νόμου είναι σαφώς χαμηλότερα από αυτά των παλιότερων αλλά η διαδικασία της τακτοποίησης είναι σίγουρα ακριβότερη μιας και απαιτεί και μελέτη στατικών για το αυθαίρετο.
 4. Μπορεί και να νομιμοποιηθεί πλήρως το αυθαίρετό σας αρκεί να βρίσκεται σε ζώνη που θα μπορεί να επωφεληθεί με Μ.Σ.Δ. πληρώνοντας πάντα κάτι παραπάνω.
 5. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων μπαίνει στη ζωή μας.
 6. Το παρατηρητήριο αυθαιρέτων θα ελέγχει για νέα αυθαίρετα -αρκεί βέβαια να στελεχωθεί και να λειτουργήσει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας κρατούμε ενήμερους.

manousosdtΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για το δομημένο περιβάλλον.

Νέα ενημέρωση για το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2”

Από το δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ διαβάζουμε:

“Το τελευταίο έτος έχουµε γίνει µάρτυρες µίας διαρκούς παραπλάνησης των πολιτών και της κοινωνίας, αναφορικά µε τον νέο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο, αναλαµβάνοντας τον θεσµικό του ρόλο, ενηµερώνει την κοινωνία και τους πολίτες για την πραγµατική κατάσταση, όσον αφορά την ωρίµανση του προγράµµατος.

1.ΕΤΕΑΝ

Α. Ψηφιακή Πλατφόρµα

Το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) έχει προκηρύξει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθµισης και Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήµατος για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, (την ψηφιακή πλατφόρµα δηλαδή, µέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραµµα) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 7/11/2017 και ώρα 10:00 π.µ.

Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν ενστάσεων, έως ότου το ΕΤΕΑΝ καταλήξει στον ανάδοχο του έργου και τον καλέσει για υπογραφή της σύµβασης.

Ο Ανάδοχος έχει δύο µήνες περιθώριο για την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα µήνα για την οριστική παράδοση αυτού, κατόπιν δοκιµαστικής λειτουργίας στο εν λόγω χρονικό διάστηµα.

Β. Συµµετοχή Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων

Αναµένεται η αξιολόγηση των δέκα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που θα συµµετέχουν στον πρόγραµµα από την αρµόδια επιτροπή του ΕΤΕΑΝ και σε συνέχεια η έγκρισή τους από την Επενδυτική Επιτροπή του ΕΤΕΑΝ.

2.Τεχνικές Οδηγίες

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, εκκρεµούν η έκδοση των αναθεωρηµένων τεχνικών οδηγιών, η ενσωµάτωσή τους στα αντίστοιχα λογισµικά και η πιστοποίησή τους από το αντίστοιχο υπουργείο.

3.Χρηµατοδότηση

Άγνωστα παραµένουν οι πηγές χρηµατοδότησης και ο τρόπος κατανοµής ευρωπαϊκών ή και εθνικών πόρων µέσω ενδεχοµένως και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.).

4.ΚΥΑ

Επιπροσθέτως εκκρεµούν οι σχετικές ΚΥΑ και τα ΦΕΚ που πρέπει να εκδοθούν όπως: προκήρυξη οδηγού προγράµµατος, συµφωνία Δηµοσίου µε φορέα χρηµατοδότησης και πολλών ακόµη εγκυκλίων και αποφάσεων.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί πως βρίσκονται υπό εξέλιξη έργα δικαιούχων του προηγούµενου προγράµµατος, τα οποία ως γνωστόν για να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης µε τις υπάρχουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΚΕΝΑΚ. Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης αυτών των έργων µε τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς θα γίνει το πολύ έως 13/11/2017 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εννέα µήνες µετά. Εποµένως η αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών για το επόµενο πρόγραµµα δεν µπορεί να εφαρµοστεί παρά µόνο µετά το πέρας των υπό εξέλιξη έργων.

Αίτιο των ανωτέρω καθυστερήσεων είναι η προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει η κυβέρνηση την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων και τον ορθό προγραµµατισµό του ΕΣΠΑ. Τυχόν δηµοσιεύµατα στον τύπο, που υποστηρίζουν το αντίθετο, προκαλούν µόνο παραπληροφόρηση στην κοινωνία, για αυτό και καλούµε τους ενδιαφερόµενους πολίτες να απευθύνονται σε Διπλωµατούχους Μηχανικούς για την έγκυρη ενηµέρωσή τους.”

manousosdtΝέα ενημέρωση για το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2”

Ενημέρωση σχετικά με το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2”

Με αφορμή τις συνεχείς ερωτήσεις φίλων και πελατών και τη μεγάλη διάσταση που έχει πάρει το ζήτημα της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2”, το γραφείο μας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:

1) Η ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Δεν έχει εκδοθεί ούτε ο οδηγός προγράμματος αλλά ούτε οι όροι και οι διαδικασίες υπαγωγής του.

2) Επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προκηρυχθεί το πρόγραμμα ήταν να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ). Ο ΚΕΝΑΚ αναθεωρήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2367/12.07.2017. Όμως για να τεθεί σε ισχύ ο νέος ΚΕΝΑΚ πρέπει να εκδοθούν οι νέες Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) και να προσαρμοστούν σε αυτές τα εργαλεία υπολογισμών και μελετών, κάτι το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα.

Συνεπώς σας τονίζουμε ότι καμία μελέτη και σύνταξη φακέλου για την υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν είναι προς το παρόν τεχνικώς εφικτή.

Η τελική ανακοίνωση του προγράμματος αναμένεται τέλος του 2017 – αρχές του 2018. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να μην προβούν σε παρεμβάσεις οι οποίες στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Το παρόν κείμενο είναι διασκευή κειμένου του συλλόγου μηχανικών Λακωνίας που θα το βρείτε εδώ.

manousosdtΕνημέρωση σχετικά με το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2”